НОВИНИ

Жив Дунавски Лимес - нов мащабен транснационален проект

2020-10-28 10:55:00 Видяна: 277 Коментари: 0

Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ е партньор по транснационалния проект „Жив Дунавски Лимес“ (Living Danube Limes), който се финансира със средства от ЕС и включва партньори от 10 дунавски държави. Проектът има за цел да приложи множество мерки за защита на историческата инфраструктура и развитие на туристическия потенциал на 2000-годишното римско наследство по поречието на река Дунав. Освен това, инициативата ще вдъхне живот на автентичен римски дунавски кораб от IV в. сл. н.е. 

Консорциумът на проекта „Жив Дунавски Лимес“ включва 19 партньори (университети, публични и частни организации) от 10 държави, както и 27 асоциирани стратегически партньори, които подкрепят проекта с капацитет и компетенции в областта на археологията, древната история, технологиите, архитектурата, виртуалната реалност, музейни структури, туризъм, опазване на културното наследство и жива история. Обхватът на проекта се простира от извора до делтата на река Дунав. Проектът е с продължителност 30 месеца и ще приключи в края на 2022 г. Общият бюджет възлиза на 3,2 милиона евро.

След 2000 години римското наследство все още присъства и се вижда по целия Дунав. Всички основни столици на Дунав имат римско минало, но също така много по-малки градове и села могат да се похвалят с впечатляващи римски останки. Въпреки това, много от тези руини често не са достатъчно проучени и са застрашени от природни бедствия като наводнения. Липсата на усилия за опазване може да означава трайна загуба на важни обекти, част от една от най-големите гранични системи в световната история. Освен като отбранителна граница, Дунавският лимес изпълнява функциите на важен търговски път. За да се насърчи идентификацията с транснационалното наследство, проектът се стреми да подчертае културната, символичната и туристическата стойност на Дунавския лимес. 

Холистични мерки за подчертаване на транснационалния, европейски характер на римския Дунавски лимес

„Жив Дунавски Лимес“ надгражда предшестващи проекти на ЕС като „Brand Danube Limes“ и „DANUrB“, за да увеличи синергията и устойчивостта на постигнатите резултати. Всяка участваща дунавска държава ще определи пилотни обекти за изпълнение на мерките по проекта, които включват археологическа геопроспекция, разработване на стратегии за устойчив туризъм, реконструкции и виртуална реалност, музейно сътрудничество и организиране на събития. Пилотните обекти ще могат да бъдат изследвани с геофизични скенери за събиране на нова информация. Получените данни ще бъдат използвани за моделиране на реконструкции на виртуална реалност, които ще бъдат интегрирани в мобилно приложение със свободен достъп. В допълнение към това, проектът има за цел да развие пилотните обекти във верига от взаимно допълващи се Лимес центрове, с цел подкрепа на туризма в региона. Експертите по опазване на културното наследство ще разработят стратегии за устойчива и трайна защита на историческата инфраструктура по Дунав. Всеки пилотен обект също ще се превърне в сцена за специално създадени висококачествени инициативи за „жива история“, които буквално ще съживят дунавския лимес и ще предадат по нетрадиционен начин знания и опит на широката публика. Световна премиера ще има и реконструкцията на римски дунавски кораб от IV век – с автентични средства и без помощта на съвременни инструменти. Корабът, заедно със своя автентичен екипаж, ще пътува по река Дунава между пилотните обекти в периода юли – декември 2022 г. 

Номинация за световно наследство на ЮНЕСКО, Европейски културен път и устойчив туризъм в района на Дунавския лимес

Една от основните цели на „Жив Дунавски Лимес“ е номинирането на целия Дунавски лимес за обект на ЮНЕСКО на световното културно наследство. Проектът изрично подкрепя номинациите от страна на Хърватия, Сърбия, България и Румъния, тъй като тези държави все още не са в предварителния списък на ЮНЕСКО с техните секции от Лимеса. Проектът предвижда и създаването на европейски културен маршрут, както и прилагането на концепции за зелен и устойчив туризъм.

Намаляване на различията в научните изследвания, свързване на музеи и ангажиране на гражданите

Изследователските дейности в „Жив Дунавски Лимес“ целят да запълнят изследователските пропуски около Дунавския Лимес. Музеите от региона ще бъдат свързани в транснационални музейни клъстери. Възможно най-широкото включване на обществеността в процеса на изпълнение на „Жив Дунавски Лимес“, например чрез събития за реенактмънт и възстановки, гарантира силно взаимодействие на местните общности с римския Дунавски Лимес и по този начин по-силна идентификация със споделеното наследство на региона.

*****************************************************************************************************

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ е финансирана от ЕС в контекста на Дунавската стратегия, с цел по-нататъшно сътрудничество в Дунавския регион за насърчаване на по-голяма регионална интеграция.

„Жив Дунавски Лимес“ в социалните медии:

Facebook: https://www.facebook.com/LivingDanubeLimes

Instagram: livingdanubelimes

Twitter: livingdanubelimes

 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР