СЪБИТИЯ

Заключителна пресконференция по проект TEN-T

2018-02-01 12:01:00 Видяна: 811 Коментари: 0

Заключителна пресконференция по проект: „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки“ се проведе на 30 януари 2018 г. (вторник), от 11:00 ч, в Конферентната зала на хотел „Дунав Плаза“, пл. „Свобода“ №5. Участие в нея взеха г-жа Мария Цанкова, Изпълнителен директор на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“; г-жа Оливия Комша, Фондация "Група за екологична инициатива и устойчиво развитие"; г-н Октавиан Удрише, Съветник по транспортна политика на Кмета на Букурещ; г-н Адриан Влада, Вицепрезидент на Дунавската асоциация по киберсигурност; доц. д-р Асен Асенов, Ръководител на катедра „Транспорт“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“; Представители на експертния екип по разработването на Стратегия за подобряване на TEN-T мрежата чрез подобряване на капацитета на интермодални възли в трансграничния регион Румъния-България.

Пресконференцията се организира по повод приключването на проекта, който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. и се изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и Фондация "Група за екологична инициатива и устойчиво развитие” (гр. Крайова, Румъния).  

Основната цел на проекта е значително да подобри процеса на планиране, разработване и координация на трансграничната транспортна система за по-добро свързване с TEN-T мрежата в трансграничния регион. Изпълнението на целите, които проектът си поставя, следва да доведат до добре планирано и устойчиво развитие на транспортната инфраструктура и организация на транспортните мрежи по отношение на четирите вида пътнически и товарен транспорт: пътен, воден, въздушен и железопътен.

В рамките на Заключителната пресконференция бяха представени резултатите по българо-румънския проект – мащабно предварително проучване и Стратегия за подобряване на TEN-T мрежата чрез подобряване на капацитета на интермодални възли в трансграничния регион Румъния-България.

 

НАПИШИ КОМЕНТАР