СЪБИТИЯ

Заключителна пресконференция по проект LIMES

2018-02-01 11:56:00 Видяна: 739 Коментари: 0

Заключителна пресконференция по проект: Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ се проведе на 29 януари 2018 г. от 11:30 ч, в зала „Княз Александър I” на Регионалния исторически музей – Русе, пл. „Александър Батенберг“ 3. Участие в нея взеха г-жа Мария Цанкова, Изпълнителен директор на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“; г-н Йон Джуганару, Президент на Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца; проф. д-р Николай Ненов – Директор на Регионален исторически музей – Русе; г-н Стефан Проданов – Ръководител на експертен екип за разработване на Стратегия за маркетинг и промоциране на маршрута и представител на Група за антични възстановки.

Пресконференцията се организира по повод приключването на проекта, който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. и се изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца. Основната цел на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото културно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на културно-историческото наследство: Маршрут „Римска граница в трансграничния регион Румъния - България”.

В рамките на Заключителната пресконференция бяха представени резултатите по българо-румънския проект – мащабно предварително проучване, Стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация, Стратегия за маркетинг и промоциране, промоционални материали (каталог, брошура, филм, уебсайт, мобилно приложение).Направена беше и демонстрация на традиционна римска кухня.

 

НАПИШИ КОМЕНТАР