СЪБИТИЯ

Заключителна конференция по проект PARKS

2018-01-24 14:03:00 Видяна: 627 Коментари: 0

Ще се проведе Заключителна конференция за представяне на резултатите по проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.068. Конференцията е двудневна и се организира в периода 24-25.01.2018 г. гр. Русе (България) и гр. Констанца (Румъния). Проектът се изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и се финансира чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор по проекта от румънска страна е Фондация „Жива природа“ - гр. Кълъраш.

Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото природно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на екотуризма: маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България”.

Развитието на екотуризма е особено важно за Дунавския регион, в който могат да се открият съхранени природни ценности: водни обекти и влажни зони със специфични екосистеми; паркове, които предлагат възможности за различни форми на природен туризъм; защитени местности и природни забележителности. Дунавските общини са припознали развитието на туризма като приоритетна секторна политика на местно и регионално равнище. Ето защо, Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ разработи тематичен проект, чиято цел е да утвърди природо-туристически маршрут и да свърже обектите на защитеното природно наследство в траснграничния регион Румъния-България.  

В рамките на проекта беше проведено експертно предварително проучване, разработени и подложени на широко обществено обсъждане бяха две стратегии - Обща стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация и Стратегия за маркетизиране и промоциране на маршрута. Освен това, изработен е комплект материали, чрез които да се промоцира и популяризира новият маршрут. Всички тези резултати ще бъдат официално представени по време на заключителната конференция.

Заключителното събитие ще се проведе на

24.01.2018 г. (сряда), с начало 13:00 ч., гр. Русе,

Конферентна зала на хотел „Дунав Плаза“, площад „Свобода“,

25.01.2018 г. (четвъртък), с начало 14:30 ч, гр. Констанца,

хотел „Дел Мар“, Статюнея Мамая

 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР