НОВИНИ

Възможности за сътрудничество между ЕИБ и АДО "Дунав"

2018-09-19 10:51:00 Видяна: 216 Коментари: 0

На 18 септември 2018 г. Изпълнителният директор на АДО „Дунав“ Мария Цанкова се срещна в Представителството на Европейската инвестиционна банка в София с Ръководителя на представителството г-н Андреас Бейкос и с г-жа Борислава Габровска, Съветник. Г-жа Цанкова запозна домакините на срещата с дейността на АДО „Дунав“ в подкрепа на социално-икономическото развитие на Дунавския регион в България, както и с целите и приоритетните проекти, подкрепени от СТРАТЕГИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА TEN-T МРЕЖАТА ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ИНТЕРМОДАЛНИ ВЪЗЛИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ, която Асоциацията изпълнява заедно с партньори в България и Румъния. Обсъдено беше сътрудничество на АДО „Дунав“ и ЕИБ за промотиране и подкрепа на важни проекти в областта на транспортната свързаност и логистиката в Дунавския регион: изграждане на мостове на река Дунав, модернизиране на речни терминали, изграждането на Дунавския панорамен път, Евро Вело 6 и транспортни връзки с туристически обекти в региона. 

НАПИШИ КОМЕНТАР