НОВИНИ

"Димум" в Белене е част от нов туристически маршрут

2017-07-24 17:33:00 Видяна: 209 Коментари: 0

На 19 юли в гр. Белене се проведе кръгла маса по проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Събитието беше открито от Кмета на Община Белене и зам.-председател на Управителния съвет на АДО „Дунав“ г-н Милен Дулев. Проектът се изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и се финансира чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор от румънска страна е Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие” - гр. Констанца.

Сред участниците в публичното обсъждане бяха още представители на Община Плевен, Областна администрация – Плевен, Община Белене, Община Павликени, Община Гулянци, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Исторически музей – Свищов, Исторически музей – Павликени, училища, неправителствен сектор от региона, както и местни бизнеси.

В рамките на кръглата маса бяха представени резултатите от проведеното в хода на изпълнението на проекта предварително проучване на обектите на римското наследство в българо-румънския трансграничен регион. Въз основа на специално разработена и приложена комплексна методика за оценка на културно-историческата, археологическа и туристическа стойност на обектите, е съставен вариант на маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Вариантът беше представен за обсъждане пред заинтересованите страни в Белене. Дискутирано беше и съдържанието на двата стратегически документа, разработвани в момента: Стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация и Стратегия за маркетинг на културно-историческия туристически маршрут.

По покана и със съдействието на домакина на събитието – г-н Милен Дулев, участниците в кръглата маса успяха да се запознаят отблизо с предпоставките за развитие на туризъм в Община Белене и региона. Гостите имаха възможност да посетят остров Персин и намиращия се там бивш лагер, Природен парк „Персина“ с многобройните растителни и животински видове, както и останките от пътната станция и античен кастел „Димум“. Римският обект е благоустроен по проект с европейско финансиране и в момента е един отличен пример за това как културно-историческото наследство може да бъде успешно социализирано в градска среда.  

 

 

 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР