НОВИНИ

ТРЕТИ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ПРОЕКТ UPTHEM

2021-09-07 19:09:00 Видяна: 346 Коментари: 0

Третият Информационен бюлетин, изготвен в рамките на проект "Пътища на повишаване на квалификацията за заетост“ (UPthEM) по Програма „Еразъм +“, е изготвен и публикуван на всички езици на партниращите си организации! 

Партньорите в проекта „Пътища на повишаване на квалификацията за заетост“, проект UPthEM, завършиха разработването на UPthEM програма за обучение, предназначена за обучение на начинаещи предприемачи в неравностойно положение. Програмата се фокусира върху четири различни групи в неравностойно положение: хора, които са изправени пред социално-културни бариери (на основата на пол, етническа принадлежност или религия), икономически бариери (свързани с безработица и бедност), географски бариери (живеещи в отдалечени и селски райони с ограничени възможности за заетост и по-висок, спрямо другите региони, процент на дългосрочна безработица) и хората с увреждания. През октомври 2021 г. партньорите по проекта ще организират обучение на преподаватели на възрастни за прилагане на програмата UPthEM, последвано от онлайн разпространение и 5 мултиплициращи събития, насочени към предприемачи от групите в неравностойно положение. Партньорите по проекта създадоха видео истории на успешни предприемачи с неблагоприятно минало в България, Румъния, Полша, Гърция и Испания. Колекцията на успешни мотивационни истории е визуално помагало за програмата UPthEM.

Асоциацията на дунавските общини "Дунав" е част от международния консорциум, който изпълнява проекта.

Българската версия на Третия Информационния бюлетин е достъпна тук: https://www.adodunav.org/uploads/Newsletter-3-UPthEM-BG.pdf.

НАПИШИ КОМЕНТАР