НОВИНИ

Транспортната свързаност - приоритет за Северна България

2019-03-14 17:03:00 Видяна: 358 Коментари: 0

Изпълнителният директор на Асоциацията на дунавските общини "Дунав" г-жа Мария Цанкова взе участие във форум на тема "Приоритетна свързаност на Северна България", която се проведе в зала "Европа" на Доходно здание в гр. Русе. На събитието присъстваха представители на местните власти от Дунавския регион, областни управители, експерти по  пътна безопасност и други заинтересовани страни, а откриващото слово беше на Кмета на Община Русе и Председател на Управителния съвет на АДО "Дунав" г-н Пламен Стоилов.

Председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" г-н Георги Терзийски представи приоритети, цели и задачи при изграждане на транспортна инфраструктура в Северна България. Г-жа Малина Крумова, председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", говори за това как ще постигнем визия нула жертви от ПТП чрез изграждане на безопасна инфраструктура. В заключение, Институтът за пътна безопасност одити на въздействеи върху безопасността на движението. 

Г-жа Мария Цанкова запозна аудиторията с резултатите от проект "Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки". Очерта и основните приоритети в сферата на транспортната свързаност, идентифицирани в приетата от Общото събрание на АДО "Дунав" Съвместна българо-румънска стратегия за усъвършенстване на TEN-T мрежата чрез повишаване на капацитета на интермодалните възли. В края на събитието г-жа Цанкова предостави на г-жа Малина Крумова и г-н Георги Терзийски копия от българо-румънската стратегия. 

 

 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР