НОВИНИ

ТЕН-Т проект на АДО - част от конференция за мобилност

2018-10-22 11:22:00 Видяна: 244 Коментари: 0

На 19 октомври 2018 г. в гр. Русе се състоя конференция "Социални аспекти на мобилността - как тя подобрява качеството на живот в градовете" и кръгла маса "Зелените обществени поръчки". Асоциацията на дунавските общини "Дунав" беше представена от Изпълнителния директор г-жа Мария Цанкова, която изнесе презентация на тема "По-близо до Европа чрез ТЕН-Т проектите".  Представени бяха основните резултати и мерки за устойчивост на проект "Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки", реализиран от АДО "Дунав" в сътрудничество с румънски партньори и с финансиране от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. 

Събитието се проведе по инициатива на Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" и Община Русе, в рамките на проект "CIVITAS ECCENTRIC - Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали", финансиран по Програма "Хоризонт 2020" на ЕС.

В пленарната сесия участие взеха също така представители на общини, неправителствени организации и Русенския университет. Доц. Лучия Илиева, Председател на Клуб "УРГО", запозна аудиторията с обхвата и целите на проект "ТРАНСДАНЮБ.Перли", финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020 г. 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР