СЪБИТИЯ

Сортирай По : най-коментирани
  • ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДО "ДУНАВ"

    2020-06-22 12:49:00
    ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА  ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ“     ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ   Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел – Асоциация на дунавските общини „Дунав“  (АДО „Дунав“) със седалище и адрес на управление: гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7, на основание чл. 26 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава на  Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 24 юли 2020 г., от 11 още...