СЪБИТИЯ

Сортирай По : най-коментирани
  • Отмяна на Общото събрание на АДО "Дунав"

    2020-03-09 14:42:00
    УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Предвид форсмажорните обстоятелства, възникнали на територията на Община Плевен и потвърдени случаи на COVID-19, и във връзка с писмо №РД-92-2329-2/09.03.2020 г. от г-н Георг Спартански, Кмет на Община Плевен, цитиращо Заповеди №РД-01-117/08.03.2020 г. и №РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №РД-10-254 08.03.2020 г. на Кмета на Община Плевен, Общото събрание на АДО „Дунав“, свикано на 20 март 2020 г., от 11:00 ч., в зала „Гена още...