НОВИНИ

АДО дискутира общи приоритети с Румънското Председателство

2018-11-06 11:23:00 Видяна: 191 Коментари: 0

Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ участва във форум, организиран съвместно от Министерството на външните работи и Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния. Двудневното събитие (5-6.11.2018 г.) постави началото на Румънското Председателство на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския макрорегион. Пред участниците в събитието – институции и граждански организации, активно работещи за реализацията на Дунавската стратегия, румънските домакини очертаха амбициите на румънското председателство за обновяване и съживяване на Стратегията и обявиха приоритетите си за нови инвестиции в инфраструктурата.

Представянето на АДО „Дунав“ беше в рамките на семинар на гражданските организации, модериран от г-жа Габриела Драган, Генерален директор на Европейския институт на Румъния към Министерството на външните работи. Г-жа Мария Цанкова, Изпълнителен директор на Асоциацията, представи Стратегията за подобряване на ТЕН-Т мрежата чрез подобряване на капацитета на интермодалните възли в трансграничния регион Румъния – България, която АДО „Дунав“ изпълнява съвместно с Фондация „Група за екологична инициатива и устойчиво развитие“ от гр. Крайова и заинтересовани страни в България и Румъния. Тази съвместна инициатива демонстрира ролята на Дунавската стратегия като платформа за трансгранични и трансрегионални инициативи, които мобилизират ресурси и адресират общи предизвикателства и възможности. Партньорите в изпълнението на Стратегията дискутираха с участниците амбициозната си програма за застъпничество на важни инвестиционни проекти, модерация на дебата за развитие на транспортната система и привличане на инвестиции, базирана на три стълба: подкрепа, партньорство и информираност. Стратегията е разработена в рамките на проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-БЪлгария 2014-2020 г. 

НАПИШИ КОМЕНТАР