НОВИНИ

Работно посещение на Дунавската делта

2018-10-04 11:12:00 Видяна: 84 Коментари: 0

Изпълнителният директор на АДО "Дунав" Мария Цанкова участва в работно посещение за обмяна на опит в Биосферен резерват „Делтата на Дунав“, което се проведе в периода 30 септември - 3 октомври в рамките на проект "Transdanube.Pearls", финансиран чрез Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав". 

Проектни партньори и представители на заинтересованите страни от Дунавския макрорегион посетиха селището Кришан, резервата "Гората Летя", пристанищния град Сулина, където се намира Екологичен информационен център на Администрацията на Биосферен резерват „Делтата на Дунав“ и Зелено село в старото рибарско селище Свети Георги. Участниците в посещението имаха възможност да се запознаят с предлаганите варианти за екотуризъм и устойчива мобилност в резервата по многобройните канали и езерата на Делтата и по суша. Домакините в Кришан и Сулина представиха свои проекти в областта на туризма и консервационните дейности в резервата. Г-жа Цанкова представи резултатите от приключилия проект на АДО "Дунав" в областта на природния туризъм: „Разработване и промоциране на съвместен природно-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Изпълнителният директор проведе срещи със заинтересовани страни във връзка с бъдещото развитие на маршрута и включването му в по-широки мрежи в сферата на туризма. 

Участниците се насладиха и на огромното биоразнообразие, което Делтата предлага, както и на местна култура и кухня. 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР