НОВИНИ

Откриващото събитие по инициативата "Дунавски и Черноморски фар"

2023-04-07 09:17:00 Видяна: 260 Коментари: 0

На 3 и 4 април в гр. Букурещ, Румъния, се проведе откриващото събитие на инициативата "Дунавски и Черноморски фар" в рамките на Мисията на Европейската комисия "Възстановяване на нашите океан и води". Асоциация на дунавските общини „Дунав“ беше представена от Председателя на УС и Кмет на Община Силистра Д-р Юлиян Найденов, който участва с изказване на тема "Българо-румънски синергии".

Основен акцент в двудневния форум беше представянето на стартиралия в началото на 2023 г. проект „ECOsystem-based governance with DAnube lighthouse Living Lab for sustainable Innovation processes – EcoDaLLi“, финансиран по процедура HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-04 — Danube river basin lighthouse на Програма „Хоризонт Европа“. Асоциация на дунавските общини „Дунав“ е партньор по Проекта. Водещ партньор е Steinbeis-Europa-Zentrum, Германия, а от българска страна участва още Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Основна цел на проекта EcoDaLLi е да централизира структурите за управление в басейна на река Дунав по отношение на иновативни решения за подобрено екологично възстановяване, защита и опазване на басейна на река Дунав и неговата делта чрез насърчаване на по-силна иновационна екосистема в рамките на добре свързана Жива лаборатория. EcoDaLLi обединява 19 европейски партньора и един поддържащ партньор (Water JPI) от управлението, бизнеса, академичните среди и гражданското общество, които съвместно създават и предават интелигентни знания с допълващи се публични и/или частни организации и мрежи, за да интегрират иновациите за опазването и възстановяването на водите на ниво Дунавски басейн, за координиране и усъвършенстване на инструменти и услуги (Платформа за мисии, харта).

Участието на Асоциация на дунавските общини „Дунав“ в екосистемата за иновации в басейна на река Дунав е ключово за изпълнение на мисията ѝ, а също и на задачите, произтичащи от Визията за развитие на АДО „Дунав“ за периода 2021 – 2030 г., а именно развитие на дунавските общини и региона чрез пилотно и широкомащабно въвеждане на иновативни технологии и процеси и чрез партньорства с всички заинтересовани страни.

НАПИШИ КОМЕНТАР