НОВИНИ

Проведе се Общо събрание на АДО "Дунав"

2017-04-21 17:37:00 Видяна: 358 Коментари: 0

Днес, 21 април, в гр. Русе се проведе Общо събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. В него взеха участие Председателят на Управителния съвет и Кмет на Община Русе г-н Пламен Стоилов, членове на Управителния съвет и делегати на общините-членки.

Общото събрание прие Отчет за дейността на Асоциацията, Отчет за изпълнението на бюджета и Отчет на Контрольора за 2016 г. Утвърден беше Годишен работен план и Проектобюджет за 2017 г. Бяха представени постигнатите през 2016 г. резултати по четирите основни направления в дейността на Асоциацията: управление и организационно развитие; застъпничество и защита на интереси, стратегическо планиране и изпълнение на проекти.

Съгласно Устава на организацията и с оглед на изтеклия мандат на членовете на Управителния съвет и Контрольора, последните бяха освободени от длъжност и отговорност. Проведе се избор на нов състав на Управителния съвет. Кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов беше преизбран за Председател, а за членове бяха одобрени представители на общините Белене, Свищов, Никопол, Ценово, Силистра, Две могили, Тутракан и Долна Митрополия. Новоизбраният Управителен съвет е с мандат от две години.  

НАПИШИ КОМЕНТАР