НОВИНИ

Програма за обучение на начинаещи предприемачи UPthEM

2021-09-28 15:02:00 Видяна: 612 Коментари: 0

Партньорите в проекта „Пътища на повишаване на квалификацията за заетост“, проект UPthEM, завършиха разработването на UPthEM програма за обучение, предназначена за обучение на начинаещи предприемачи в неравностойно положение. Програмата се фокусира върху четири различни групи в неравностойно положение: хора, които са изправени пред социално-културни бариери (на основата на пол, етническа принадлежност или религия), икономически бариери (свързани с безработица и бедност), географски бариери (живеещи в отдалечени и селски райони с ограничени възможности за заетост и по-висок, спрямо другите региони, процент на дългосрочна безработица) и хората с увреждания.

Пълната програма за обучение по проект UPthEM на български език е достъпна тук

През октомври 2021 г. партньорите по проекта ще организират обучение на преподаватели на възрастни за прилагане на програмата UPthEM, последвано от онлайн разпространение и 5 мултиплициращи събития, насочени към предприемачи от групите в неравностойно положение. Партньорите по проекта създадоха видео истории на успешни предприемачи с неблагоприятно минало в България, Румъния, Полша, Гърция и Испания. Колекцията на успешни мотивационни истории е визуално помагало за програмата UPthEM. Колекцията от мотивационни видеоклипове може да се види в YouTube канала на проекта: https://www.youtube.com/channel/UCcANtomI_PRsfiI3_C9710g.

НАПИШИ КОМЕНТАР