НОВИНИ

Поздравителен адрес до всички общини на АДО "Дунав"

2023-10-12 13:04:00 Видяна: 110 Коментари: 0

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ,

12 октомври е Денят на българската община – дата, на която честваме значението на местната власт в България и приноса на кметовете, членовете на общински съвети и служителите в общински администрации за развитието на обществото и разрешаването на проблемите, намиращи се най-близо до гражданите!

Работата в местното самоуправление е свързана с преодоляването на множество предизвикателства, с търсенето на възможности и отстояването на визия за дългосрочен напредък, с отдаденост и отговорност. Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ е пример за устойчиво и ефективно сътрудничество между общини, в името на интересите на гражданите и напредъка на целия регион. Вярвам, че успехите и постиженията на нашите дунавски общини могат да служат като основа за обмяна на добри практики и политики в местното самоуправление в България!

Поздравявам Ви с днешния празник и Ви пожелавам вдъхновение и ползотворна работа за успешни общини в проспериращ Дунавски регион!

С уважение,        

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Председател на Управителния съвет на АДО „Дунав“

Кмет на Община Силистра

НАПИШИ КОМЕНТАР