СЪБИТИЯ

Покана за обсъждане на природно-туристически маршрут

2017-09-05 15:55:00 Видяна: 702 Коментари: 0

Обръщаме се към Вас с покана за участие в кръгли маси за обществено и експертно обсъждане на стратегия за развитие и стратегия за маркетинг и промоциране на обектите на природното наследство включени в общ българо-румънски туристически маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Кръглите маси се организира в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.068, изпълняван от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и финансиран чрез Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор по проекта от румънска страна е Фондация „Жива природа“ в гр. Кълъраш.

Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото природно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на природното богатство: Маршрут „Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния-България”.

В рамките на проекта се предвижда изготвянето на стратегия за развитие и стратегия за маркетинг и промоциране. Такива стратегии се налагат поради факта, че развитието на трансграничния регион Румъния-България изисква инвестиции в сфери като туризма, природния туризъм, в частност, които да спомогнат за социално-икономически растеж. Регионът има голям потенциал за развитието на природен туризъм с общата река Дунав като основна атракция, с нейните разнообразни и специфични екосистеми: реки, крайречни блата и разливи, островни екосистеми и нейното биологично разнообразие. Регионът е богат на природни богатства – национални паркове, защитени природни обекти и резервати, които могат да привлекат голям туристически пазар, както и туристи, искащи да се наслаждават и изучават природата и нейното биологично разнообразие. Природните паркове предлагат условия за различни типове екотуризъм – екскурзии и колоездене, спорт, екологично обучение и други.

За обсъждане на двете стратегии се предвижда провеждането на консултации със заинтересованите страни и експертната общност под формата на кръгли маси - 2 в България и 2 в Румъния.

Във връзка с това, любезно Ви каним на кръглите маси в България, които ще се проведат

на 12.09.2017 г., с начало 09:30 ч., гр. Белене, хотел „Престиж“, Конферентна зала

и

на 13.09.2017 г., с начало 09:30 ч., гр. Русе, хотел „Дунав“, Конферентна зала Дунав 1

Разчитаме на Вашето участие и експертния Ви принос към реализацията на този проект! 

НАПИШИ КОМЕНТАР