НОВИНИ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

2018-04-03 16:13:00 Видяна: 306 Коментари: 0

ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДО „ДУНАВ“

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел Асоциация на дунавските общини „Дунав“, със седалище и адрес на управление гр. Белене, община Белене, област Плевен, пл. „България“ № 23, ет. 7 на основание чл. 26 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 03.05.2018 г. от 13:00 часа на адрес: гр. Русе, община Русе, област Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6, зала „Свети Георги“

Дневният ред за провеждане на Общото събрание можете да намерите тук.

НАПИШИ КОМЕНТАР