СЪБИТИЯ

ПОКАНА: Зимно училище по опазване на културните ценности

2021-12-01 15:48:00 Видяна: 656 Коментари: 0

Центърът за опазване на културните ценности към Дунавския университет Кремс (гр. Кремс, Австрия) любезно Ви кани да се присъедините към Международното зимно училище по опазване на културните ценности през 2022 г. по проект Living Danube Limes! Тематичният фокус на събитието е поставен върху разработването на рентабилни и ефикасни планове за опазване на културните ценности и, при необходимост, засъхраняване на музеи и археологически обекти по време на природни катастрофи.

Международното зимно училище ще се проведе в онлайн формат в периода 7-11 февруари 2022 г. Този курс има за цел да подобри знанията на експертите по опазване на паметниците и културните ценности, както и на студентите и интересуващите се от опазване на наследството.

Курсът е без такса за участие! Успешното му завършване предоставя на всеки участник възможност за получаване на 6 кредита (ECTS).

Онлайн регистрацията се извършва на следния линк: www.donau-uni.ac.at/dbu/winterschool

Международното зимно училище е част от проект „Валоризиране на културното наследство и насърчаване на устойчивия туризъм чрез съживяване на общото наследство по Дунавския лимес като основа за културен маршрут”, с акроним Living Danube Limes, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ участва в международния консорциу от 10 дунавски държави, отговорен за изпълнението на проекта. 

НАПИШИ КОМЕНТАР