НОВИНИ

ОС на АДО прие План за работа през следващата година

2019-06-21 17:06:00 Видяна: 420 Коментари: 0

На 21 юни в гр. Русе се проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. В него взеха участие Председателят на Управителния съвет и Кмет на Община Русе г-н Пламен Стоилов, Изпълнителният директор г-жа Мария Цанкова, членове на Управителния съвет и делегати на общините-членки.

Общото събрание прие Отчет за дейността на Асоциацията и Отчет за изпълнението на бюджета. Утвърден беше Годишен работен план и Проектобюджет за следващата година. 

В рамките на заседанието на Общото събрание бяха отчетени и резултати по четирите основни направления в дейността на Асоциацията: управление и организационно развитие; застъпничество и защита на интереси, стратегическо планиране и изпълнение на проекти. 

НАПИШИ КОМЕНТАР