СЪБИТИЯ

Кръгли маси в Белене и Русе

2017-07-18 11:23:00 Видяна: 717 Коментари: 0

На 19 и 21 юли в градовете Белене и Русе ще се проведат кръгли маси за обществено и експертно обсъждане по проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067. Проектът се изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и се финансира чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор от румънска страна е Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие” - гр. Констанца.

Целта на проекта е да допринесе за увеличаването на устойчивото използване на общото културно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на нов интегриран туристически продукт в областта на културното наследство: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния- България”.

В рамките на проекта беше проведено експертно предварително проучване на обектите на римското културно-историческо наследство в целия трансграничен регион. Изследването изготви оценка на тяхната културно-историческа и археологическа стойност, на степента им на социализация и на свързания с това туристически потенциал, като посочи оптимален вариант на културно-исторически туристически маршрут. Въз основа на получените резултати, в момента се разработват два стратегически документа – за развитие, усъвършенстване и иновация, както и за маркетизиране и промоциране на маршрута.

За провеждането на широки консултации със заинтересованите страни и експертната общност се организират кръгли маси - 5 в България и 5 в Румъния. Те ще доведат до избор на консенсусен вариант относно визията за развитие на културно-историческия туристически маршрут. На първите две събития в България - в Белене и Русе, ще бъде представен новият културно-исторически туристически маршрут "Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България".

19.07.2017 г. (сряда), с начало 10:00 ч., гр. Белене, хотел „Престиж“

21.07.2017 г. (петък), с начало 11:00 ч., гр. Русе, хотел "Дунав Плаза"

Предстоят обществени обсъждания и в други дунавски общини. За повече информация следете страницата на АДО "Дунав". 

НАПИШИ КОМЕНТАР