НОВИНИ

Екотуризмът е приоритетен за дунавските общини

2017-09-14 10:37:00 Видяна: 229 Коментари: 0

Екотуризма и перспективитие за развитие пред него в Дунавския регион бяха тема на обществени обсъждания в Русе и Белене. Асоциацията на дунавските общини "Дунав" представи концепция за природно-туристически маршрут, който обхваща 60 обекта на природното богатство в трансграничния регион и включва участъци от река Дунав и съществуващите специфични екосистеми (реки, крайречни блата и разливи, островни екосистеми), биоразнообразие, природните и националните паркове, природни обекти от защитените природни територии. Подобни дискусии се състояха и в румънските градове Кълъраш и Констанца.

В обсъжданията участваха множество заинтересовани страни, сред които местни власти и областни управи, директори на природни паркове и защитени територии, природозащитници и представители на неправителствения сектор, медии, туристически агенции и оператори и др.

Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“ включва следните основни елементи:

  • Включване на участъци от река Дунав, като основна атракция и съществуващите специфични екосистеми (реки, крайречни блата и разливи, островни екосистеми) и биологично разнообразие;
  • Задължително включване на природните и национални паркове, като големи защитени територии с комплексна стойност, наличните на специализирана администрация за управлението, и вече направени големи инвестиции в туристическото експониране и промотиране на природното наследство;
  • Включване на разнообразни обекти от защитените природни територии, защитени зони, които представят природното многообразие на трансграничния район. Това включва представянето на различните типове екосистеми – планински, горски, влажни зони, пресни води, морски екосистеми и др.;
  • Допълване между обектите на природен и културен туризъм;
  • Елементи на транспортен достъп: пътна мрежа, ГКПП, мостове над р. Дунав и фериботни връзки.

Повече информация за това как протекоха кръглите маси в България можете да намерите на следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=vEed4H9nMxI&feature=youtu.be

НАПИШИ КОМЕНТАР