НОВИНИ

Фокус групи в 7-те дунавски области

2019-12-27 16:08:00 Видяна: 596 Коментари: 0

В периода ноември-декември 2019 г. Асоциацията на дунавските общини "Дунав" организира и проведе 7 фокус групи за проучване и определяне на потребностите/нагласите/предпочитанията на целевите групи по отношение формулирането на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав. Събитията се състояха във Видин, Монтана, Враца, Свищов, Плевен, Русе и Силистра. 

Фокус групите се организират като част от проект „Формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в сътрудничество между власти и граждани, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-2.009 и изпълняван от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. 

Проектът има три основни цели. Първо, отправяне на препоръки за по-добра регулаторна среда за формулиране/провеждане на социално-икономически политики в Дунавския регион в България като резултат от взаимодействие между власти, граждани и бизнес. Второ, партньорско управление с гражданите и бизнеса, които заедно с властите в региона участват в процеса на формулиране на интегрирана политика. Трето, открито и отговорно управление на всички заинтересовани страни в областта на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав.

В рамките на проект се разработва експертно проучване като основа за съвместното формулиране на политиката. Провежда се проучване и определяне на потребностите/нагласите/предпочитанията на целевите групи чрез организиране на фокус групи и структурирани интервюта. Накрая, ще се изготви проект на Зелена книга за интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България, която ще бъде предоставена на релевантните министерства.

Основен резултат на проекта е принос към по-добра регулаторна среда за социално-икономическото развитие на Дунавския регион в България и съвместно формулиране на политика между власти и организации на гражданите и бизнеса в региона.

НАПИШИ КОМЕНТАР