НОВИНИ

Събитие за разпространение на резултати по проект UPthEM

2021-10-18 14:32:00 Видяна: 434 Коментари: 0

На 15 октомври 2021 г., в Заседателна зала „Ректорат“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов, се състоя информационно събитие за разпространение на резултати по проект „Пътища за повишаване на квалификацията за заетост (UPthEM), финансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС. Заключителната проява се проведе в партньорство между Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и висшето училище в дунавския град. АДО „Дунав" е част от международния консорциум за изпълнение на проект UPthEM, заедно с организации от България, Румъния, Гърция, Полша и Испания. 

Събитието за разпространение на резултати беше открито от г-жа Мария Цанкова, Изпълнителен директор на АДО „Дунав“, и гл. ас. д-р Юлиян Господинов, координатор „Образователен маркетинг“ и преподавател в катедра „Стратегическо планиране“ на Стопанската академия. Участие взеха представители на Центъра за професионално обучение към академията, Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“, Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов, членове на академичната общност, студенти, докторанти и учители.

Екипът на АДО „Дунав“ представи резултатите от проекта – рамка, структура, методи и дейности на иновативна Програма за обучение UPthEM за увеличаване възможностите за заетост и заетостта на хората в неравностойно положение (хора, които са изправени пред социално-културни, икономически и географски бариери, хора с увреждания), колекция от видео истории на успеха на предприемачи от пет европейски държави, резултати от проведени обучителни и информационни събития. Обсъдени бяха конкретни идеи за бъдещото прилагане на програмата за насърчаване на предприемачеството в българските дунавски общини, по-конкретно на територията на община Свищов. Изпълнителният директор на АДО „Дунав“ декларира, че всички създадени ресурси са със свободен достъп за ползване и могат да бъдат използвани при провеждане на обучителни програми в средни и висши училища, центрове за професионално обучение, Бюра по труда и др.

-------------------------

Целта на проект „Пътища за повишаване на квалификацията за заетост (UPthEM)“ е чрез проучване на разнообразния национален опит в подкрепа на групи в неравностойно положение (хора, които са изправени пред социално-културни, икономически и географски бариери, хора с увреждания), да се въведе иновативна Програма за обучение UPthEM за увеличаване възможностите за заетост и заетостта на хората в неравностойно положение. Фокусът е поставен върху намиране на начини за стимулиране на кариерен път на самостоятелно заети предприемачи.

Програма за обучение UPthEM: https://www.adodunav.org/uploads/BG_UPthEM_Program.pdf

Колекция от видео истории на успеха на предприемачи: https://www.youtube.com/channel/UCcANtomI_PRsfiI3_C9710g

 

 

НАПИШИ КОМЕНТАР