НОВИНИ

Дунавските общини бяха част от ITB Berlin 2018

2018-03-12 15:05:00 Видяна: 282 Коментари: 0

За втора поредна година делегация от общини, членуващи в Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (АДО), участва в най-голямата световна туристическа борса ITB Berlin, в немската столица. В откритото на 7 март изложение взеха участие д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, д-р Димитър Стефанов, кмет на Община Тутракан, г-н Данаил Николов, председател на Общински съвет – Тутракан, г-жа Янка Господинова, кмет на Община Алфатар, г-жа Диана Копчева – кмет на с. Новград, Община Ценово.

Специализираната борса ITB Berlin е едно от водещите събития в света на туристическата индустрия, което ежегодно събира представители на над 180 държави от 5 континента и се посещава от повече от 170 000 души. Програмата на изложението включва срещи, дискусии и форуми, на които се представят и обсъждат актуални тенденции, проблеми, предизвикателства и възможности в туризма. Регионални, национални и международни туристически организации, туроператори и туристически агенции, хотелиери, туристически атракции, медии, информационни агенции и издателства вземат участие в туристическата борса.

Представителите на местната власт от Дунавския регион в България имаха възможност да популяризират културно-историческите и природни забележителности, обединени в два българо-румънски маршрута: „Римска граница“ и „Защитено природно наследство“. Маршрутите бяха разработени от Асоциацията на дунавските общини в изпълнение на проекти, финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Работното посещение, организиранo от АДО „Дунав“, е част от дългосрочната стратегия на организацията за утвърждаване на единна визия за развитие на туризма в Дунавския регион и за промоциране на свързания с това потенциал в регионален, национален и международен план.

НАПИШИ КОМЕНТАР