НОВИНИ

АДО е част от Европейската година на културното наследство

2018-08-06 11:22:00 Видяна: 163 Коментари: 0

Проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, който беше реализиран в продължение на две години в партньорство между Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца (Румъния), стана част от кампанията "Европейска година на културното наследство 2018". Проектът беше финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество InterregV-AРумъния-България 2014-2020 г.

Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото културно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на културно-историческото наследство: маршрут „Римска граница в трансграничния регион Румъния- България”.

Развитието на културно-историческия туризъм е особено важно за Дунавския регион, в който могат да се открият отпечатъци от множество културни слоеве и богато природно наследство. Дунавските общини са припознали развитието на културно-историческия туризъм като приоритетна секторна политика на местно и регионално равнище. Ето защо, Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ разработи тематичен проект, чиято цел е да утвърди културно-исторически туристически маршрут и да свърже обектите на римското наследство от двете страни на река Дунав.  

 
Проектът и неговите резултати кореспондират пряко с целите на инициативата „2018 - Европейска година на културното наследство“: да се насърчат повече хора да откриват и изучават културното наследство на Европа, както и да се засили чувството на принадлежност на европейците към общото европейско семейство. През 2018 г. акцентът е поставен върху стойността на културното наследство за обществото; приноса му за икономиката; ролята му в европейската културна дипломация; значението на неговото съхранение за бъдещите поколения. Всички тези аспекти на културно-историческото наследство попадат в обхвата на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

При популяризирането на маршрута през 2018 г. АДО "Дунав" ще използва логото за визуална идентичност на Европейската година на културното наследство, като признание, че допринася за реализирането на нейните цели.

НАПИШИ КОМЕНТАР