НОВИНИ

5 общини-членки на АДО с престижен приз

2017-10-17 15:00:00 Видяна: 233 Коментари: 0

5 общини-членки на Асоциацията на дунавските общини "Дунав"  бяха отличени с престижния Европейски Етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа. Градоначалниците на Русе, Свищов, Бяла Слатина, Кнежа и Павликени получиха своите награди в рамките на Годишната среща на местните власти, която се проведе от 15 до 17 октомври 2017 г. в к.к. "Албена". Министърът на регионалното развитие и благоустройството отличи общо 17 български общини с Етикета. 

Етикетът се присъжда по единни стандарти в европейските държави, а негови носители са местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление:

 1. Честно провеждане на избори, представителност и обществено участие - да се осигурят реални възможности за всички граждани да упражняват правото си на глас по въпроси от обществен интерес;
 2. Отзивчивост - да се осигури непрекъснато във времето посрещане на нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на местните власти;
 3. Ефикасност и ефективност - да се гарантира постигане на целите чрез оптимално използване на наличните ресурси;
 4. Откритост и прозрачност - да се осигурява обществен достъп до информация  и да се улеснява разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси;
 5. Върховенство на закона - да се гарантира честност, безпристрастност и предсказуемост;
 6. Етично поведение - да се гарантира, че общественият интерес е поставен над личните интереси;
 7. Компетентност и капацитет - да се гарантира, че местните представители на населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват своите задължения;
 8. Иновации и отвореност за промени - да се гарантира, че се извлича практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики;
 9. Устойчивост и дългосрочна ориентация - да се взимат под внимание интересите на бъдещите поколения;
 10. Стабилно финансово управление - да се гарантира целенасочено и продуктивно използване на обществените фондове;
 11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство - да се гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или изключен от обществения живот;
 12. Отчетност - да се гарантира, че избираемите представители на властта и назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите действия.“  

Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество. Инициативата има за цел да стимулира усилията на все повече местни власти и позитивната конкуренция между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно местно самоуправление в България.

Поздравления на отличените общини!

 

НАПИШИ КОМЕНТАР