НОВИНИ

18 обекта на римското наследство в общ маршрут

2017-09-05 15:46:00 Видяна: 207 Коментари: 0

Обществени и експертни обсъждания на нов културно-исторически маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ се състояха през последните два месеца в пет дунавски общини: Белене, Русе, Силистра, Видин и Свищов. Поредицата от събития се организира от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, която, съвместно с Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие - гр. Констанца, изпълнява проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Целта на проекта е да популяризира общото римско културно-историческо наследство на дунавските общини от двете страни на реката чрез създаване на интегриран туристически продукт.

В рамките на обществените обсъждания бяха представени резултатите от интегрирано предварително проучване на римското културно-историческо наследство в българо-румънския трансграничен регион. То е проведено на територията на 8 области в България и 7 окръзи в Румъния. Проучването предлага вариант на маршрут, който обхваща 62 обекта и е структуриран около река Дунав като главна ос и около историята на Дунавския лимес (северната граница на Римската империя). В него са включени материални и нематериални културни-исторически елементи, в т.ч. основни елементи, второстепенни елементи, страничен ареал, нематериално наследство и движимо културно-историческо наследство. Широко дискутирани по време на кръглите маси бяха и разработваните в момента Стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация и Маркетингова стратегия на маршрута.

Основните обекти от българска страна, които ще се популяризират чрез маршрута, са „Бонония“ в гр. Видин, „Улпия Ескус“ в с. Гиген, „Димум“ в гр. Белене, „Нове“ в гр. Свищов, „Ятрус“ в с. Кривина, „Сексагинта Приста“ в гр. Русе, „Трансмариска“ в гр. Тутракан. „Дуросторум“ и Римска гробница в гр. Силистра.

В обсъжданията взеха участие множество заинтересовани страни, сред които представители на местните и държавни власти, регионалните и местните исторически музеи, частния сектор и туристическия бранш, неправителствения сектор, научните и образователни институции и др. Всички те се обединиха около виждането, че културно-историческият туризъм е приоритетен за социално-икономическото развитие на Дунавския регион, но за да се капитализира неговият потенциал е необходимо да се работи в посока на подобряване на транспортната и туристическа инфраструктура и повишаване на капацитета за предоставяне на услуги.

Предстои заключителна кръгла маса, която ще се проведе в гр. Констанца (Румъния) на 7 септември. След това, проектът предвижда създаването на набор от атрактивни промоционални материали, които ще се разпространяват сред заинтересованите страни. 

НАПИШИ КОМЕНТАР